skip to Main Content

Ons onderwijs

Wij werken op Onder de Wieken in jaargroepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar. Op onze school zijn de jaargroepen gecombineerd tot vier klassen. Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Wij besteden veel aandacht aan opbrengstgericht werken. Dit betekent dat het onderwijsproces wordt vormgegeven rondom een leerdoel. Na de les wordt er gekeken of het gestelde doel gehaald is. Op basis hiervan worden de doelen bijgesteld of nieuwe doelen geformuleerd.

ons-onderwijs

Uniek!

Voor ons is ieder kind uniek. In ons onderwijs houden wij daarom rekening met verschillen. We passen de leerstof daar waar nodig aan in moeilijkheid, tijd en tempo.

Naast de cognitieve ontwikkeling hebben wij ook aandacht voor het verschil in talenten en belangstelling van ieder kind. Vakken als gymnastiek, tekenen, handvaardigheid en techniek nemen daarom evengoed een belangrijke plek in op het lesrooster.

ons-onderwijs-2

KiVa

Een veilig leerklimaat is belangrijk voor goed onderwijs. Daarom bieden wij wekelijks lessen aan in sociale vaardigheden. Hiervoor gebruiken wij KiVa. Dit is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

Back To Top