skip to Main Content

Ons onderwijs

Wij werken op Onder de Wieken in jaargroepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar. Op onze school zijn de jaargroepen gecombineerd tot vier klassen. Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Wij besteden veel aandacht aan opbrengstgericht werken. Dit betekent dat het onderwijsproces wordt vormgegeven rondom een leerdoel. Na de les wordt er gekeken of het gestelde doel gehaald is. Op basis hiervan worden de doelen bijgesteld of nieuwe doelen geformuleerd.

ons-onderwijs

Uniek!

Voor ons is ieder kind uniek. In ons onderwijs houden wij daarom rekening met verschillen. We passen de leerstof daar waar nodig aan in moeilijkheid, tijd en tempo.

Naast de cognitieve ontwikkeling hebben wij ook aandacht voor het verschil in talenten en belangstelling van ieder kind. Vakken als gymnastiek, tekenen, handvaardigheid en techniek nemen daarom evengoed een belangrijke plek in op het lesrooster.

ons-onderwijs-2

Covey

Sinds 2017 zijn wij gestart met het invoeren van de 7 gewoontes van Covey. Deze gewoontes dragen bij aan de ontwikkeling en de relaties van het kind. Het gaat over zicht en grip krijgen op je eigen rol in allerlei situaties. De 7 gewoontes kleuren de dagelijkse praktijk bij ons op school. Zo maken wij de leerlingen eigenaar van hun leerproces. Dit betekent dat de leerlingen nauw betrokken zijn bij het opbrengstgericht werken. Maar ook bij het opstellen van de klassenregels en bij het oplossen van bijvoorbeeld ruzies op het plein. De 7 gewoontes van Covey sluiten eveneens goed aan bij onze christelijke identiteit. Er is ruimte voor respect, denken in overvloed, elkaar iets gunnen, en acceptatie.

Back To Top