skip to Main Content

Passend onderwijs op onze school

Voor elk kind, met welke specifieke ondersteuningsbehoefte dan ook, zou een plek op onze school moeten zijn. We willen ons ook voor die kinderen graag inzetten. Om op een zorgvuldige manier te kunnen beslissen of het kind bij ons écht op de goede plek is, hebben we een protocol gemaakt. Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan via de directeur een arrangement aangevraagd worden, om onderwijs op een reguliere basisschool te blijven volgen.

Onze school maakt voor ieder verzoek steeds weer een nieuwe afweging. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van beperking en de extra onderwijsondersteuning die nodig is, overeenkomt met de mogelijkheden van de school, zoals dat is verwoord in het ondersteuningsprofiel dat de school gemaakt heeft. De keuzevrijheid van de ouders kan immers worden beperkt door de aard en zwaarte van de beperking en de feitelijke (on)mogelijkheden van de school om deze kinderen verantwoord op te nemen.

Wanneer dit speelt voor uw kind, gaan wij graag met u in gesprek. Het genoemde protocol kunt u hier lezen. 

Onder de Wieken valt onder het samenwerkingsverband SWV 20.01 PO Groningen, deelverband West.

NoorderBasis-scholen-met-de-bijbel-kleuters

Speciaal Onderwijs

NoorderBasis kan veelal ook voorzien in de behoefte aan speciaal onderwijs en heeft twee scholen, gevestigd in Groningen.

De Meerpaal geeft speciaal basisonderwijs en De Steiger is een school voor speciaal onderwijs met een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs.

Voor beide scholen geldt: wij scholen met de Bijbel.

passend-onderwijs-2

NoorderBasis Plusklas

Onze visie is elk kind passend onderwijs te geven, ook hoogbegaafde kinderen. Op elke basisschool van NoorderBasis krijgen begaafde kinderen naast het verkorte basisprogramma individueel of in een groepje verrijkende leerstof aangeboden.

Indien noodzakelijk kunnen zij in de bovenschoolse Plusklas onderwijs krijgen van speciaal daarvoor opgeleide en gepassioneerde leerkrachten.

Wilt u meer weten over de Plusklas?
Download hier de folder of neem contact op met ons.

Back To Top